ALLEGRO

Edition Allegro Musik

Bibliotek   

MENY KOMPOSITÖRER

Ralph Benatzky

Emmerich Kálmán

Franz Lehár

Robert Stolz

Johann Strauss d y

Oscar Straus

 

ÅTER TILL

Meny bibliotek

Första sidan

Kompositörer


Kompositörers levnadsöden är ofta spännande och fascinerande, ibland på gränsen till det osannolika. Att med det skrivna ordets och bildens hjälp glänta på dörren till en kompositörs liv och verk leder ofta till omtumlande upptäckter av nya dimensioner och korsvägar i det historiska skeendet, upptäckter som inte sällan har avgörande betydelse för kvaliteten i våra egna liv och för en rikare och djupare upplevelse av den musik som kompositören skapade.

I det här avsnittet har vi samlat biografiska uppgifter, verkförteckningar, sammanställningar av fonografiska inspelningar, data om orkester- material, uppgifter om referenslitteratur, hänvisningar till andra intressanta platser på Internet etc, allt med anknytning till kompositörer inom den lättare klassiska musiken. Klicka bara på det kompositörsnamn i  förteckningen längst upp till vänster som intresserar Dig och upptäcktsresan kan börja!

Kompositörsförteckningen utvidgas successivt. Återkom därför gärna då och då för nya spännande upptäckter!


 

 

Edition Allegro Musik HB har en stor samling biografiskt material om kompositörer inom den lättare klassiska musiken liksom en betydande notsamling. Vi har också många både historiska och nyare inspelningar på skiva och video. Till detta kommer ett omfattande stoff av mera allmänt slag med anknytning till den tid då kompositörerna levde och verkade.

Med materialet som utgångspunkt – vid behov kompletterat med egen källforskning – åtar vi oss mycket gärna att författa artiklar för teater- och konsertprogram, facktidskrifter, CD-böcker etc. Vi skriver också gärna manus för konsert-, radio- och TV-produktioner. Som ett exempel på en artikel från ett teaterprogram vill vi hänvisa till bibliotekets avsnitt om kompositören Oscar Straus och artikeln På jakt efter en valsdröm.

Vi står naturligtvis också gärna till tjänst med uppgifter ur vårt stora material för Dig som till exempel skriver och forskar om den lättare klassiska musiken eller som producerar konserter och musikteater. 

Enklast skickar Du förfrågningar genom att välja sidan Dialog på Huvudmenyn. Det går givetvis också bra att använda  e-post, telefon/telefax (08-702 94 70) eller brev/kort adresserade Edition Allegro Musik HB, Regattakajen 10, 116 68 Stockholm.

Vi lovar att  göra vårt allra bästa för att finna det Du efterfrågar!

   

   

   

Johann Strauss d y (1825-1899), en av den lättare klassiska musikens stora förgrundsgestalter. Teckning av Leopold Horowitz, Bad Ischl 1891.

Regattakajen 10

SE-120 71 Stockholm Sweden

+46 (0)8 702 94 70

 

    EDITION ALLEGRO MUSIK HB ®

Publicerad den 28 juli 1999

Senast ändrad den 11 april 2007

© Edition Allegro Musik HB