ALLEGRO

Edition Allegro Musik

För angenäma musikupplevelser Operett

HUVUDMENY

Första sidan

Nyheter

Artiklar

Dialog

Erbjudanden

Beställningar

Bibliotek

Hänvisningar

Om Edition Allegro Musik

    

MENY BIBLIOTEK

Kompositörer

Artister

Orkestrar

Dirigenter

 

Bibliotek


Musikaliska upplevelser kan på många olika sätt förstärkas, göras rikare, fullödigare och mera bestående i våra liv. Användningen av det skrivna ordet är ett sätt. Illustrationen ett annat. Genom spännande och angenäma utflykter i det skrivna ordets och i illustrationens värld vill vi skapa en djupare innebörd och mervärden i den musikaliska upplevelsen, starkare och mera färgrika minnen samt nya värdefulla dimensioner i livet.

Biblioteket är den plats där vi samlat faktamaterial av bestående slag med anknytning till den lättare klassiska musiken. Det Du är intresserad av söker Du genom att klicka på önskat ämnesområde i MENY BIBLIOTEK här till vänster. Du kommer då till den inledande sidan inom ämnesområdet och därifrån kan Du gå vidare till det eftersökta ämnet.

Vi önskar Dig berikande och angenäma läsupplevelser!


  

  

Vi tar mycket gärna emot frågor och synpunkter avseende innehållet i biblioteket liksom förslag till kompletteringar med nya ämnesområden och ämnen.

För Dig som exempelvis forskar och skriver står vi gärna till tjänst med uppgifter ur vårt omfattande grundmaterial inom den lättare klassiska musiken. Edition Allegro Musik HB tar också gärna emot författaruppdrag med anknytning till den lättare klassiska musiken.

Enklast kontaktar Du oss genom att välja sidan Dialog på Huvudmenyn. Det går givetvis också bra att använda  e-post, telefon/telefax (08-702 94 70) eller brev/kort (adresserade Edition Allegro Musik HB, Regattakajen 10, 116 68 Stockholm).

Bibliotekets innehåll utökas successivt. Återkom därför gärna då och då för nya spännande upptäckter!

 

 

  

  

  

  

"Glück das mir verblieb"

Nyutkommen hyllningsskrift till Professor Marcel Prawy, legendarisk opera-, operett- och musikalkännare, före detta chefsdramaturg vid Staatsoper i Wien. Författare: Christoph Wagner-Trenkwitz och Thomas Trabitsch.

Verlag Christian Brandstätter, Wien. ISBN 3-85498-174-0.

Regattakajen 10

SE-120 71 Stockholm Sweden

+46 (0)8 702 94 70

 

    EDITION ALLEGRO MUSIK HB ®

Publicerad den 28 juli 1999

Senast ändrad den 21 mars 2004

© Edition Allegro Musik HB